Μαθαίνοντας μία ξένη γλώσσα …

Το να μάθεις μια νέα γλώσσα συχνά απαιτεί χρόνο, διάθεση και προσπάθεια, ενώ γεννιέται το ερώτημα αν υπάρχουν θεωρητικά εύκολες ξένες γλώσσες. Σε αυτή την ερώτηση υπάρχουν δύο απαντήσεις: η μία είναι αρκετά προφανής, ενώ η δεύτερη σχετίζεται με την φυσιολογία των πλευρών του εγκεφάλου και της μουσικής. Διαβάστε περισσότερα “Μαθαίνοντας μία ξένη γλώσσα …”